Wyniki zapytania ofertowego NR 14/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego NR 14/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznych” wyłoniono następującego wykonawcę usługi:

 

FUSION Patrycja Obara
ul. Piłsudskiego 32/1b
50-033 Wrocław

 

Zapytanie ofertowe