3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy na 3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych – największe spotkanie przedstawicieli wrocławskiego III sektora, Gminy Wrocław oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia będzie 30-lecie działania organizacji społecznych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w wolnej Polsce.

28 maja 2019 roku spotkamy się w kompleksie przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu – Centrum Sektor 3 / Skatepark / PPM Zajezdnia.

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ?

Przygotowaliśmy film promujący tegoroczne wydarzenie: 3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych – dlaczego warto tu być?

REJESTRACJA NA 3. KONGRES:
poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny do 20 maja 2019 roku:
– na portalu wrocławskich ngo: www.wro-ngo.pl
– bezpośredni link do rejestracji: https://forms.gle/F8SQwnp5ngLGn6xR7

Program Kongresu

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Kongres jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Kongres organizują:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella”
Fundacja “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
Centrum ds. Katastrof i Klęśk Żywiołowych “TRATWA”
Fundacja Eudajmonia

przy wsparciu Koalicji na rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy:
Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Fundacja Aktywny Senior
Stowarzyszenie Żółty Parasol
Fundacja Hobbit
Fundacja Dom Pokoju
Fundacja Avant Art
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław
www.wroclaw.pl