CEMEX ogłasza nabór projektów społecznych w konkursie CEMEX-TEC Award 2020

Już po raz dziesiąty Centrum Zrównoważonego Rozwoju CEMEX-Tecnologico de Monterrey ogłosiło globalny konkurs CEMEX-Tec Award. Po raz trzeci, nagroda zostanie przyznana projektom z krajów z całego świata. Od momentu powstania konkursu, wzięli w nim udział przedstawiciele 74 krajów.

Konkurs wyróżnia przedsiębiorców i studentów, którzy opracowali propozycje i projekty o istotnym zasięgu oddziaływania w obszarach zrównoważonego rozwoju, innowacji oraz przedsiębiorczości społecznej. Oprócz nagrody głównej, wyróżnieni w konkursie otrzymują dostęp do finansowania, specjalistycznych warsztatów i możliwość nawiązania cennych kontaktów poprzez networking.

W tym roku obchodzimy dziesięciolecie konkursu CEMEX-Tec. Ten rok jest również symboliczny, ponieważ dzieli nas jeszcze dziesięć lat do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ramach konkursu kontynuujemy współpracę z osobami i organizacjami pracującymi nad zmianami systemowymi, którzy w swoich działaniach również dążą do realizacji Agendy 2030”- powiedziała Martha Herrera, globalna dyrektor ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w CEMEX i dyrektor Centrum CEMEX-Tecnologico de Monterrey Center.

Konkurs CEMEX-Tec Award jest podzielony na cztery kategorie globalne: kategoria Transformacje Społeczne, skierowana do studentów i doktorantów, mających pomysły w obszarze zrównoważonej transformacji społecznej; kategoria Przedsiębiorcy Społeczni, skierowana do przedsiębiorców przedstawiających projekty, rozwiązania problemów społecznych i pobudzania systemowej zmiany, o potencjale do przekształcenia ich w biznes społeczny; kategoria Przedsiębiorczość wspólnotowa, skierowana do organizacji, fundacji, spółdzielni lub stowarzyszeń obywatelskich realizujących projekty z zakresu transformacji społecznej; kategoria Skuteczne działanie w partnerstwie, skierowana do organizacji realizujących projekty o oddziaływaniu społecznym poprzez partnerstwa wielosektorowe.

Aby wziąć udział w konkursie, zespoły konkursowe muszą zarejestrować się i przesłać swoje projekty za pośrednictwem strony internetowej Centrum CEMEX-Tec (www.cdcs.com.mx), wskazując odpowiednią kategorię dla swoich zgłoszeń. Termin składania projektów upływa 31 maja 2020 r.

W ramach tegorocznego naboru projektów w konkursie CEMEX-TEC Award, ważnym celem było stworzenie, zarówno w Meksyku, jak i globalnie, sojuszu z najważniejszymi podmiotami reprezentującymi obszary ekosystemu przedsiębiorczości i innowacji społecznej. Ashoka, MassChallenge, MakeSense, Unreasonable Mexico, ImpactHub i Disruptivo TV Socialab, New Ventures i Unboxed to tylko niektórzy z partnerów, z którymi CEMEX łączy siły w ramach konkursu, aby zwiększyć jego oddziaływanie.

W swojej dziesięcioletniej historii, do udziału w konkursie CEMEX-Tec zgłosiło się ponad 7500 osób. W konkursie wzięło udział 3765 projektów z 74 krajów, z czego 65 zwycięskich projektów było zgłoszonych z Meksyku, a 63 z innych krajów świata. Z projektów tych skorzystało ponad 22.500 osób w Meksyku i na całym świecie.

Więcej informacji na temat Konkursu CEMEX-Tec i procesu rejestracji na stronie:

www.cdcs.com.mx

E-mail: premiocemextec@cdcs.com.mx Facebook: / PremioCEMEXTEC

Telefon: +52 (81) 8358 2000 wew. 5225