DOBRY WOLONTARIAT

Historia programu Dobrywolontariat.pl sięga 2010 roku, kiedy Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przeprowadziła badania poświęcone standardom i procesom zarządzania wolontariuszami w organizacjach i instytucjach w Polsce. Wyniki tych badań zainspirowały nas do stworzenia cyklu dobrej współpracy z wolontariuszami oraz poradnika, który mógłby poprawić jakość działań z ochotnikami. Wypracowane zasady były następnie inspiracją do stworzenia nowatorskiego narzędzia internetowego, dzięki któremu organizatorzy wolontariatu mogliby sami ocenić jakość swojej współpracy z wolontariuszami. Tak powstał portal i narzędzie do certyfikacji www.dobrywolontariat.pl.

Równolegle, w tym czasie Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu realizowała coroczny konkurs: Organizacja Przyjazna Wolontariuszom, w ramach którego przyznawane były certyfikaty przyjazności organizacjom i instytucjom spełniającym standardy dobrej współpracy z ochotnikami.

Począwszy od roku 2013 Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu podjęły współpracę partnerską przy programie Dobry Wolontariat, w ramach którego kontynuowana była procedura przyznawania certyfikatu przyjazności. Sieć Centrów Wolontariatu podjęła się roli operatora programu w wybranych regionach Polski. Do zadań operatorów regionalnych należy czuwanie nad przestrzeganiem standardów Dobrego Wolontariatu oraz przyznawanie tytułu Organizacji lub Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom. Dzięki partnerstwu Stoczni i Sieci Centrów Wolontariatu wspólnie zwiększyliśmy zasięg programu Dobry Wolontariat i stale poszerzamy ogólnopolską mapę Organizacji i Instytucji Przyjaznych Wolontariuszom.

W 2016 r. Fundacja Stocznia przekazała realizację Programu Regionalnemu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W maju 2017 r. po zakończeniu procedury przekazania Program wznowił swoją działalność.

Idea
Program Dobry Wolontariat powstał, aby podnosić jakość współpracy organizacji III sektora i instytucji publicznych z wolontariuszami w Polsce, a także wzmocnić wizerunku wolontariatu w odbiorze społecznym.

Cele programu:
– Edukować organizacje, instytucje oraz samych wolontariuszy poprzez udostępnianie wiedzy i dobrych praktyk o wolontariacie oraz wymianę doświadczeń;
– Podnosić standardy współpracy z wolontariuszami i dbać o jakość zarządzania poprzez zaświadczanie o organizacji lub instytucji przyjaznej wolontariuszom;
– Promować dobry wolontariat poprzez wzmocnienie wizerunku wolontariatu w Polsce i przełamać panujące na jego temat stereotypy.

Operatorzy regionalni
dolnośląskie – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych dolnoslaskie@dobrywolontariat.pl
kujawsko-pomorskie –
lubelskie –
lubuskie –
łódzkie –
małopolskie –
mazowieckie –
opolskie – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych opolskie@dobrywolontariat.pl
podkarpackie –
podlaskie – Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok podlaskie@dobrywolontariat.pl
pomorskie –
śląskie –
świętokrzyskie –
warmińsko-mazurskie –
wielkopolskie – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP wielkopolskie@dobrywolontariat.pl
zachodniopomorskie – Regionalne Centrum Wolontariatu (Stowarzyszenie Polites) zachodniopomorskie@dobrywolontariat.pl

 

Szczegóły: www.dobrywolontariat.pl