GRA MIEJSKA „100 TWARZY WROCŁAWIA NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają do udziału w bezpłatnej Grze Miejskiej „100 twarzy Wrocławia na 100-lecie niepodległości Polski”, która odbędzie się 9 listopada 2018 r. we Wrocławiu.

Gra Miejska “100 twarzy Wrocławia na 100-lecie niepodległości Polski” to wyjątkowa podróż przez tajemnicze zakątki Wrocławia z wybitnymi wrocławianami, którzy wywarli ogromny wpływ na rozwój miasta i całej Polski. Poznaj z nami m.in. wrocławskich laureatów nagrody Nobla i ich odkrycia, budowniczych Wrocławia, ludzi sztuki, muzyki i literatury. Odkryj Wrocław na nowo!

Udział w Grze Miejskiej jest całkowicie bezpłatny.

W Grze Miejskiej będą mogły wziąć udział co najmniej 3-osobowe zespoły, w których min. 1 osoba jest pełnoletnia. Każdy uczestnik Gry otrzyma zestaw prowiantowy na czas Gry. Dla uczestników na zakończenie Gry przewidziane są nagrody.

Zgłoszenia uczestnictwa w Grze Miejskiej można dokonać do 31 października 2018 r. na adres: stowarzyszenie.update@gmail.com.

W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska członków zespołu oraz telefon i meil kontaktowy do lidera zespołu.

Po zakończeniu Gry Miejskiej zapraszamy do udziału w I Wrocławskim Spotkaniu Międzykulturowym z przedstawicielami różnych narodów, wyznań, kultur i mniejszości zamieszkujących Wrocław, które zakończy się specjalnym seansem filmowym.

Gra Miejska “100 twarzy Wrocławia na 100-lecie niepodległości Polski” jest organizowana w ramach projektu “Wrocławskie Oblicza Patriotyzmu” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!