KUPUJĘ<==>SPRZEDAJĘ SPOŁECZNIE. Grupa Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej i CSR

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej i CSR! Na grupie poruszane są tematy związane z organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi jako ważnymi aktorami ekonomii społecznej, a także współpracy z biznesem.

Miejsce: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Wrocław, ul. Kołłątaja 31/1-2

Data: 25 lutego 2018 r.,  13.00-15.00

KUPUJĘ <==> SPRZEDAJĘ SPOŁECZNIE

  • kupujESpolecznie.pl- całkowicie bezpłatne narzędzie do promowania usług i produktów podmiotów ES (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, warsztatów terapii zajęciowej);
  • Wrocław Społecznie Odpowiedzialny- prezentacja nowego Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w zakresie stosowania kryteriów społecznych i klauzul społecznych w procedurach wyboru wykonawców.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Prosimy o potwierdzenie obecności oraz o zgłoszenie specjalnych potrzeb (np. odpowiednich materiałów dopasowanych do niepełnosprawności, udział w spotkaniu osób z trudnościami w poruszaniu się):
Mirosława Hamera, RCWIP- OWES Wrocław
tel. 71 796 3000, miroslawa.hamera@rcwip.pl

Spotkanie jest organizowane w ramach wdrażania  Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi. Kierunek 3.7 Ekonomia Społeczna.