Ogłoszenie o odwieszeniu naboru na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego

W związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0003/19,

  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz
  • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

informują w dniu 02.11.2020 r. o odwieszeniu z dniem 09.11.2020 r. naboru, na ścieżkę wsparcia finansowego: dotacji oraz udzielania wsparcia pomostowego, związanego z tworzeniem miejsc pracy w:
• nowopowstających Przedsiębiorstwach Społecznych,
• istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych
• Podmiotach Ekonomii Społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne.

Przypominamy również, że obowiązują dotychczasowe zasady składania dokumentów. Dokumenty związane z rekrutacją na ścieżkę dotacyjną wraz z dokumentami do pobrania znaleźć można pod adresem: https://old.rcwip.pl/ogloszenie-o-rozpoczeciu-naboru-na-sciezke-wsparcia-finansowego-dotacji-oraz-udzielania-wsparcia-pomostowego-listopad-2019/