Projekt One Step Ahead to przedsięwzięcie na skalę międzynarodową, mające na celu promocję przedsiębiorczości społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza młodych, którzy z uwagi na mniejsze szanse są szczególnie narażeni na długotrwałe bezrobocie. Jedną z najbardziej skutecznych strategii na wzmocnienie ich pozycji i zapobieganie ich stałemu wykluczeniu jest umożliwienie im samodzielnego tworzenia miejsc pracy w warunkach dostosowanych do ich szczególnych potrzeb. Dlatego też w ramach projektu:

– tłumaczymy, czym jest ekonomia społeczna i jakie zyski – finansowe i społeczne – przynosi przedsiębiorcom, pracownikom i społeczności lokalnej;

– poznajemy przedsiębiorczość społeczną w krajach partnerskich, badamy jej kondycję, wymieniamy się doświadczeniami i na tej podstawie wypracowujemy rekomendacje, kierunki dalszego rozwoju;

– opracowujemy narzędzia i poradniki dotyczące promocji – szukamy odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie dotrzeć do ludzi (zwłaszcza młodych, bo na nich skoncentrowany jest program Erasmus+) zagrożonych wykluczeniem społecznym, żeby móc promować wśród nich przedsiębiorczość społeczną jako skuteczne narzędzie do walki z bezrobociem;

– uczymy partnerskie organizacje pozarządowe i ich członków, jak wspierać grupy lokalne w projektowaniu przedsiębiorstw społecznych i jak przeprowadzać te grupy przez proces ich

– zapewniamy partnerskim organizacjom pozarządowym dostęp do niezbędnych materiałów edukacyjnych i metodologicznych, dzięki którym będą mogły budować w swoich krajach pozarządowe punkty wspierania ekonomii społecznej.

Projekt „One Step Ahead” jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus, we współpracy z przedstawicielami Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego:

Caynex Gruzja

Fundacja Autokreacja  Polska

Ung Kraft  Szwecja

Asociatia Obsteasca INVENTO  Mołdawia