Rusza nabór do drugiej edycji Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego zapraszają nauczycieli i nauczycielki z wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w drugiej edycji Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego.

Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego to interaktywny cykl edukacyjny przygotowujący uczestników i uczestniczki do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych, międzykulturowych i przeciwdziałających mowie nienawiści we wrocławskich szkołach.

Cykl składał się będzie z następujących warsztatów:
– Trening kompetencji interpersonalnych – 2-5 kwietnia 2020 (czwartek-niedziela)
– Trening antydyskryminacyjny – 29-31 maja 2020 (piątek-niedziela)
– Trening kompetencji trenerskich – 18-20 września 2020 (piątek-niedziela)
– Warsztat autoewaluacyjny – 21-22 listopada 2020 (sobota-niedziela)

Dodatkowo w celu nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych każdy uczestnik i każda uczestniczka Akademii będzie miał/a za zadanie przeprowadzić między 20 września a 20 listopada 2020 r. w swojej placówce warsztat antydyskryminacyjny. Przeprowadzone przez uczestników i uczestniczki warsztaty zostaną zewaluowane na ostatnim listopadowym warsztacie w ramach cyklu.

UWAGA! Warunkiem ukończenia Akademii jest co najmniej 80% frekwencja na warsztatach w ramach cyklu oraz przeprowadzenie w swojej placówce warsztatu antydyskryminacyjnego potwierdzone przez placówkę.

Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego skierowana jest do nauczycieli i nauczycielek uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Wrocławia.

Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć oraz certyfikat o ukończeniu projektu. Dodatkowo każdy uczestnik i każda uczestniczka Akademii otrzyma zestaw materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej oraz komplet plansz edukacyjnych do wykorzystywania podczas prowadzonych przez siebie zajęć.

Wszystkie warsztaty będą prowadzone interaktywnymi metodami warsztatowymi przez doświadczonych trenerów i trenerki z zakresu komunikacji interpersonalnej, edukacji antydyskryminacyjnej oraz kompetencji trenerskich.

Aby wziąć udział we Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego należy do 10.03.2020 wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ. Ze wszystkimi kandydatami
i kandydatkami przeprowadzone zostaną rozmowy rekrutacyjne.

Program Cyklu i Kadra prowadząca

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 693 145 674, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl.

Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego jest organizowana w ramach projektu „Wrocławska szkoła bez nienawiści” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.