Rusza nabór do Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego!

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego zapraszają nauczycieli i nauczycielki z wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału we Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego.

Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego to interaktywny cykl edukacyjny przygotowujący uczestników i uczestniczki do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych, międzykulturowych i przeciwdziałających mowie nienawiści we wrocławskich szkołach.

Cykl składał się będzie z następujących warsztatów:
– Trening kompetencji interpersonalnych – 16-19 maja 2019 (czwartek-niedziela)
– Trening antydyskryminacyjny – 7-9 czerwca 2019 (piątek-niedziela)
– Trening kompetencji trenerskich – 13-15 września 2019 (piątek-niedziela)
– Warsztat autoewaluacyjny – 16-17 listopada 2019 (sobota-niedziela)

Szczegółowy program Akademii

Dodatkowo w celu nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych każdy uczestnik i każda uczestniczka Akademii będzie miał/a za zadanie przeprowadzić między
16 września a 15 listopada 2019 r. w swojej placówce warsztat antydyskryminacyjny. Przeprowadzone przez uczestników i uczestniczki warsztaty zostaną zewaluowane na ostatnim listopadowym warsztacie w ramach cyklu.

UWAGA! Warunkiem ukończenia Akademii jest co najmniej 80% frekwencja na warsztatach w ramach cyklu oraz przeprowadzenie w swojej placówce warsztatu antydyskryminacyjnego potwierdzone przez placówkę.

Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego skierowana jest do nauczycieli i nauczycielek uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Wrocławia.

Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć oraz certyfikat o ukończeniu projektu. Dodatkowo każdy uczestnik i każda uczestniczka Akademii otrzyma zestaw materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej oraz komplet plansz edukacyjnych do wykorzystywania podczas prowadzonych przez siebie zajęć.

Wszystkie warsztaty będą prowadzone interaktywnymi metodami warsztatowymi przez doświadczonych trenerów i trenerki z zakresu komunikacji interpersonalnej, edukacji antydyskryminacyjnej oraz kompetencji trenerskich.

Aby wziąć udział we Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego należy do 05.05.2019 wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ. Ze wszystkimi kandydatami
i kandydatkami przeprowadzone zostaną rozmowy rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 693 145 674, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl.

Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego jest organizowana w ramach projektu „Wrocław – NIE dla mowy nienawiści w szkole” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław.