RUSZA PROGRAM DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ PN. „WESPÓŁ – WSPIERAMY EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ” – EDYCJA 2023

Ubiegaj się o środki na realizację projektu, który pomoże Twojej organizacji zwiększyć wpływ na społeczności lokalne, jednocześnie wspierając włączenie migrantów, którzy dołączyli do społeczności w wyniku agresji Rosji na Ukrainę.

W tym roku firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. przeznaczyła środki po 15 000 zł na jeden projekt realizowany przez podmioty ekonomii społecznej, wspierające społeczności lokalne, w tym migrantów z Ukrainy.

W ramach programu w 2023 maksymalnie 18 projektów/przedsięwzięć otrzyma dofinansowanie na Dolnym Śląsku.

Nabór wniosków: 

Uwaga! Jeden podmiot ekonomii społecznej może złożyć jeden wniosek na sfinansowanie przedsięwzięcia o wartości 15 000 zł.

Wsparcie finansowe powinno przyczyniać się do osiągnięcia łącznie następujących rezultatów:

➡️ wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej w realizacji działań statutowych
➡️ włączenia migrantów z Ukrainy w działania lokalnej społeczności (min. 50% uczestników)
➡️ przyczynienia się do osiągania w społeczności lokalnej min. 1 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Developement Goals):

  • dobra jakość edukacji,
  • wzrost gospodarczy i godna praca
  • mniej nierówności.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmioty ekonomii społecznej spełniające łącznie 2 kryteria:

👉 posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową.

👉 zatrudniają na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (niezależnie od wymiaru czasu pracy).

Ważne terminy:

➡️ nabór wniosków: do 3 maja 2023 do godz. 23:59, za pomocą wypełnionego formularza zgłoszeniowego wysłanego na adres wESpol@rcwip.pl

➡️ realizacja przedsięwzięcia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2023

➡️ przekazanie przez podmiot ekonomii społecznej sprawozdania merytorycznego z realizacji przedsięwzięcia: do 15 września 2023 r.

Szczegółowe zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego znajdują się Regulaminie udziału w programie “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” 2023.

Podmioty, które chcą przystąpić do programu powinny zapoznać się z poniższą dokumentacją :

REGULAMINEM PROGRAMU ➡️

WNIOSKIEM ➡️

SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ➡️

a następnie wysłać wypełniony wniosek na adres e-mail: wESpol@rcwip.pl

UWAGA: Ze względu na krótki czas oceny i realizacji przedsięwzięć nie przewidziano procedury odwoławczej.

Masz pytanie zadzwoń:

RCWIP – operator programu: 71 796 3000 lub napisz na wESpol@rcwip.pl