Społeczeństwo obywatelskie

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest jednym z głównych obszarów naszej działalności w ostatnich 17 latach. W ramach tego zadania tworzymy przestrzeń do kontaktów między przedstawicielami środowiska pozarządowego a lokalnego samorządu, wspieramy powstawanie nowych organizacji i dążymy do większej profesjonalizacji trzeciego sektora.

Niektóre z inicjatyw w ostatnich latach:

  • Projekty finansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich które bezpośrednio dotyczą partycypacji obywatelskiej mieszkańców  Dolnego Śląska – szczególnie w kontekście działań lokalnych – organizacja konferencji, żywych bibliotek, seminariów i warsztatów.
  • Organizacja Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu – cyklicznego (2011-2015) wydarzenia mającego na celu promocje wolontariatu oraz uhonorowanie osób zaangażowanych w działalność obywatelską.
  • Organizacja debat Wygrany-Wygrany, mających na celu zwiększenie współpracy międzysektorowej na Dolnym Śląsku.
  • NGO Business Meeting – seria networkingowych spotkań mających na celu zwiększenie współpracy na linii biznes-NGO.
  • Organizacja otwartych wykładów i prelekcji, np. wizyty profesora Tomasza Arciszewskiego z amerykańskiego George Mason University we wrześniu 2017.