SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA GASTRONOMIA czyli kolejna odsłona Grupy Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej i CSR.

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA GASTRONOMIA to kolejne odsłona Grupy Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej i CSR.
Podmioty gastronomiczne będące stowarzyszeniami, fundacjami, czy spółdzielniami to jeden z najprężniej rozwijających się kierunków Ekonomii Społecznej we Wrocławiu. Dlatego już czas spotkać wszystkie te podmioty w jednym miejscu i zaprezentować ofertę zarówno dla podmiotów publicznych, jak i organizacji pozarządowych.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10
Data: 3 grudnia 2018 r., godz. 13.00-15.00

Tematy spotkania:
– Prezentacja wrocławskich podmiotów ekonomii społecznej z branży gastronomicznej i ich oferty- a więc u kogo zamawiać na lokalnym rynku.
– Zwiększenie kooperacji samorządu i podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług użyteczności publicznej, zlecanych dzięki stosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Drobny poczęstunek uczestnikom spotkania zapewni WZAZ.

Szczegóły na temat spotkania można uzyskać- prosimy o potwierdzenie uczestnictwa:
Mirosława Hamera, RCWIP- OWES Wrocław
tel. 71 796 3000, miroslawa.hamera@rcwip.pl

Spotkanie jest organizowane w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi. Kierunek 3.7 Ekonomia Społeczna.