Sprawozdania DOWES

Poniżej prezentujemy sprawozdania z działalności Ośrodka:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie finansowe za okres I-III 2017 

Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2017

Sprawozdanie finansowe za okres  VII-IX 2017

Sprawozdanie finansowe za okres X-XII 2017

Sprawozdanie finansowe za okres I-III 2018

Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2018

Sprawozdanie finansowe za okres VII-IX 2018

Sprawozdanie finansowe za okres X-XII 2018

Sprawozdanie finansowe za okres I-III 2019

Sprawozdanie finansowe za okres IV-V 2019

Sprawozdanie finansowe za okres VI-VIII 2019

Sprawozdanie finansowe za okres IX-XI 2019

Sprawozdanie finansowe za okres XII 2019

Sprawozdanie finansowe za okres I-III 2020

Sprawozdanie finansowe za okres IV 2020

Sprawozdanie finansowe za okres V-VI 2020

Sprawozdanie finansowe za okres VII-IX 2020