STARTUJE 3 EDYCJA WROCŁAWSKIEJ AKADEMII TRENINGU ANTYDYSKRYMINACYJNEGO!

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego zapraszają do udziału w trzeciej edycji Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne. Nabór trwa do 26 kwietnia 2021 r.

Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego to interaktywny cykl edukacyjny przygotowujący uczestników i uczestniczki do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych, międzykulturowych i przeciwdziałających mowie nienawiści we wrocławskich placówkach oświatowych.

Cykl składał się będzie z następujących warsztatów:
– Trening Kompetencji Interpersonalnych – 14-17 maja 2021 (piątek-poniedziałek)
– Trening Antydyskryminacyjny – 02-04 lipca 2020 (piątek-niedziela)
– Trening Kompetencji Trenerskich – 17-19 września 2020 (piątek-niedziela)
– Warsztat Autoewaluacyjny – 20-21 listopada 2020 (sobota-niedziela)
Dodatkowo osoby uczestniczące w cyklu edukacyjnym wezmą udział w procesie tworzenia Wrocławskiej Sieci Trenerów i Trenerek Antydyskryminacyjnych.

PROGRAM CYKLU

Do udziału w cyklu zapraszamy:
– nauczycieli i nauczycielki wrocławskich szkół i placówek oświatowych wszystkich poziomów edukacji;
– edukatorów i edukatorki prowadzących/ce działalność edukacyjną na terenie Wrocławia zainteresowanych/ne edukacją antydyskryminacyjną;
– przedstawicieli i przedstawicielki działających we Wrocławiu organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
– wszystkie inne osoby z terenu Wrocławia zainteresowane edukacją antydyskryminacyjną.

Warunki ukończenia Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego:
– obecność na wszystkich warsztatach w ramach cyklu edukacyjnego (dopuszczalna uzasadniona absencja w trakcie całego cyklu może wynieść maksymalnie 2 dni, przy czym nie może przekroczyć 1 dnia pojedynczego warsztatu).
– przeprowadzenie w okresie od 20 września do 19 listopada 2021 samodzielnych warsztatów antydyskryminacyjnych w wybranej przez siebie wrocławskiej szkole lub placówce oświatowej w wymiarze min. 3h lekcyjnych.

Każda osoba uczestnicząca w projekcie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– komplet plansz edukacyjnych dot. edukacji antydyskryminacyjnej w wersji drukowanej;
– pamięć USB z zestawem materiałów przydatnych przy prowadzeniu zajęć antydyskryminacyjnych i międzykulturowych w wersji elektronicznej (m.in. scenariusze zajęć na różnych poziomach edukacji, raporty, publikacje, multimedia, infografiki itp.);
– dostęp do grupy wymiany doświadczeń w serwisie społecznościowym Facebook;
– świadectwo ukończenia Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego.

W trakcie trwania poszczególnych zjazdów wszystkim osobom uczestniczącym zapewnione zostanie wyżywienie w postaci przerw kawowych oraz ciepłego posiłku.

Wszystkie warsztaty będą prowadzone interaktywnymi metodami warsztatowymi przez doświadczonych trenerów i trenerki z zakresu komunikacji interpersonalnej, edukacji antydyskryminacyjnej oraz kompetencji trenerskich.

Uczestnictwo we Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego jest bezpłatne.

Nabór do Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy rekrutacyjnych upływa 26 kwietnia 2021 r.
  3. W ciągu 7 dni od dnia przesłania przez Ciebie formularza skontaktujemy się w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej
  4. Po zakończeniu przyjmowania formularzy i przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych najpóźniej do dnia 5 maja 2021 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego w trakcie pandemii COVID-19.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami warsztaty będą odbywać się w sposób uwzględniający aktualną sytuację pandemiczną na dzień rozpoczęcia poszczególnego warsztatu. Warsztaty są planowane w wersji stacjonarnej, jednakże może zaistnieć konieczność przesunięcia terminów poszczególnych warsztatów z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną, a w ostateczności przeniesienie na formę zdalną. Do czasu zniesienia ograniczeń warsztaty w wersji stacjonarnej odbywać się będą z uwzględnieniem następujących zasad bezpieczeństwa:
– przy wejściu każda osoba będzie miała mierzoną temperaturę. Przy temperaturze powyżej 37,5 C uczestnik/uczestniczka nie zostanie wpuszczony/a na zajęcia.
– na zajęciach wszystkich uczestników i uczestniczki obowiązywać będą maseczki zasłaniające usta i nos.
– przy wejściu oraz na sali przez cały czas trwania zajęć dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk.
– podczas każdej przerwy oraz w trakcie zajęć (jeżeli pogoda na to pozwoli) sala będzie wietrzona. W przypadku sprzyjającej pogody możliwe będzie również przeprowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.
– osoby pod wpływem jakiejkolwiek infekcji, będą proszone o poinformowanie o tym fakcie Organizatora i nieprzychodzenie na zajęcia.

Szczegółowe informacje i kontakt w sprawie projektu:
Radosław Bednarski
tel. 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl.

Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego jest organizowana w ramach projektu „Wrocławska Szkoła Otwarta i Wielokulturowa” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.