Startuje nabór do Pozarządowej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego

Chcesz się dowiedzieć jak reagować na przemoc, agresję i mowę nienawiści? Interesują Cię mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji? Co to jest język inkluzywny i jak się nim posługiwać? Chcesz prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne w swoim środowisku lokalnym? Dołącz do Pozarządowej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego i zdobądź niezbędną wiedzę oraz kompetencje do prowadzenia zajęć równościowych.

Stowarzyszenie BORIS we współpracy z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE zapraszają do udziału w Pozarządowej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne. Nabór trwa do 25 sierpnia 2023 r.

Pozarządowa Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego to interaktywny cykl edukacyjny przygotowujący osoby reprezentujące organizacje pozarządowe zarejestrowane i działające na terenie województwa mazowieckiego lub dolnośląskiego do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i prawnoczłowieczych. Udział w cyklu pozwoli osobom uczestniczącym zdobyć kompetencje interpersonalne, antydyskryminacyjne oraz trenerskie niezbędne do prowadzenia zajęć o charakterze równościowym i prawnoczłowieczym.

Cykl składał się będzie z 5 podstawowych warsztatów stacjonarnych (15 dni edukacyjnych):
1. Trening Kompetencji Interpersonalnych – 28.09–01.10.2023 (czwartek-niedziela) – Warszawa
2. Trening Antydyskryminacyjny – 15-17.12.2023 (piątek-niedziela) – Wrocław
3. Trening Kompetencji Trenerskich – 09-11.02.2024 (piątek-niedziela) – Wrocław
4. Trening świadomej pracy z ciałem poprzez ruch – 22-23.03.2023 (piątek-sobota) – Warszawa
5. Warsztat Autoewaluacyjny – 10-12.05.2024 (piątek-niedziela) – Wrocław

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Dodatkowo cykl zostanie poszerzony o dodatkowe (nieobowiązkowe) warsztaty i szkolenia tematyczne z zakresu m.in. aspektów prawnych dot. dyskryminacji, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, migracji i uchodźstwa oraz wiedzy o różnych społecznościach np. muzułmańskiej, romskiej czy LGBT+. Terminy oraz formy szkoleń i warsztatów dodatkowych (stacjonarnie lub zdalnie) będą ustalane na bieżąco w trakcie trwania podstawowej części cyklu.

Do udziału w cyklu zapraszamy osoby reprezentujące:
– Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe;
– Fundacje;
– Koła Gospodyń Wiejskich;
– Ochotnicze Straże Pożarne;
– Kluby sportowe;
– Organizacje wyznaniowe;
– Spółdzielnie socjalne;
– Spółki non-profit;
zarejestrowane i działające na terenie województwa mazowieckiego lub dolnośląskiego.

Warunki ukończenia Pozarządowej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego:
– obecność na wszystkich warsztatach w ramach cyklu edukacyjnego (dopuszczalna uzasadniona absencja w trakcie całego cyklu może wynieść maksymalnie 3 dni, przy czym nie może przekroczyć 50% pojedynczego warsztatu).
– przeprowadzenie w okresie od 12 lutego 2024 do 10 maja 2024 samodzielnych warsztatów antydyskryminacyjnych dla wybranej przez siebie grupy min. 10 osób w wymiarze min. 8h lekcyjnych.

Każda osoba uczestnicząca w projekcie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– zestaw materiałów przydatnych przy prowadzeniu zajęć antydyskryminacyjnych i międzykulturowych w wersji elektronicznej (m.in. scenariusze zajęć na różnych poziomach edukacji, raporty, publikacje, multimedia, infografiki itp.);
– świadectwo ukończenia Pozarządowej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego.

W trakcie trwania poszczególnych zjazdów wszystkim osobom uczestniczącym zapewnione zostanie wyżywienie w postaci przerw kawowych oraz ciepłego posiłku.

UWAGA! Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają koszty noclegów oraz dojazdu na miejsca warsztatów stacjonarnych.

Wszystkie warsztaty będą prowadzone interaktywnymi metodami warsztatowymi przez doświadczonych trenerów i trenerki z zakresu komunikacji interpersonalnej, edukacji antydyskryminacyjnej oraz kompetencji trenerskich.

Uczestnictwo w Pozarządowej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego jest bezpłatne.

Nabór do Pozarządowej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy rekrutacyjnych upływa 25 sierpnia 2023 r.
  3. W ciągu 7 dni od dnia przesłania przez Ciebie formularza skontaktujemy się w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej
  4. Po zakończeniu przyjmowania formularzy i przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych najpóźniej do dnia 15 września 2023 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

Szczegółowe informacje i kontakt w sprawie projektu:
Radosław Bednarski
tel. 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@boris.org.pl

#SPLOTwartości

Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Do pobrania
Klauzula informacyjna RODO