Unieważnienie zapytania ofertowego 2/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP

Informujemy, że zapytanie ofertowe numer 2/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP w projekcie „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”  dnia 1 czerwca 2018 roku zostaje anulowane, zgodnie z procedurą przewidzianą w ww. zapytaniu.