Weź sprawy w swoje ręce! Dołącz do Wielokulturowej Szkoły Liderów Osiedlowych!

<English version available>

Mieszkasz we Wrocławiu i chcesz zaangażować się w sprawy swojego Osiedla? Chcesz działać społecznie na rzecz Wrocławia, ale nie wiesz jak to robić? Szukasz narzędzi i inspiracji do aktywnych działań na rzecz wielokulturowego Wrocławia? A może chcesz poczuć się odpowiedzialny/a za swoje podwórko, ulicę czy osiedle? Weź sprawy w swoje ręce i dołącz do Wielokulturowej Szkoły Liderów Osiedlowych.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego zapraszają polskich i cudzoziemskich mieszkańców Wrocławia do udziału w Wielokulturowej Szkole Liderów Osiedlowych.

Wielokulturowa Szkoła Liderów Osiedlowych to interaktywny cykl edukacyjny przygotowujący uczestników i uczestniczki do aktywnego animowania osiedlowych społeczności lokalnych w działania na rzecz swoich osiedli i podwórek. Dodatkowo celem cyklu jest zintegrowanie mieszkających na wrocławskich osiedlach cudzoziemców oraz pobudzenie ich odpowiedzialności za społeczność lokalną, w której funkcjonują.

Cykl składał się będzie z następujących 8-godzinnych warsztatów:
– 31.08.2019 r.: Metody, techniki i narzędzia angażowania współobywateli w działania społeczne
– 21.09.2019 r.: Planowanie i organizowanie spotkań oraz źródła finansowania działań lokalnych
– 12.10.2019 r.: Partnerstwo lokalne jako narzędzie integracji międzykulturowej
– 07.12.2019 r.: Narzędzia monitoringu i ewaluacji działań na rzecz społeczności lokalnych

Dodatkowo w celu nabycia praktycznych umiejętności animowania osiedlowych społeczności lokalnych uczestnicy i uczestniczki Szkoły będą mieli za zadanie zorganizować w parach polsko-cudzoziemskich w okresie wrzesień – listopad 2019 r. na swoim osiedlu Wielokulturowe Spotkanie Sąsiedzkie.

Wielokulturowa Szkoła Liderów Osiedlowych skierowana jest do polskich i cudzoziemskich mieszkańców Wrocławia, którzy czują współodpowiedzialność za przestrzeń społeczną, w której żyją i chcą zaangażować się w działania społeczne na rzecz własnego osiedla.

Uczestnictwo w Szkole jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć oraz certyfikat o ukończeniu projektu. Dodatkowo pary polsko-cudzoziemskie biorące udział w projekcie otrzymają wsparcie animatora/rki na każdym etapie uczestnictwa w projekcie.

Wszystkie warsztaty odbywać się będą w soboty i będą prowadzone interaktywnymi metodami warsztatowymi przez doświadczonych trenerów i trenerki z zakresu animacji społecznej i lokalnej.

Aby wziąć udział w Wielokulturowej Szkole Liderów Osiedlowych należy do 15.08.2019 wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ. Ze wszystkimi kandydatami
i kandydatkami przeprowadzone zostaną rozmowy rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 71 796 30 00, e-mail: romuald.olejniczak@rcwip.pl.

Wielokulturowa Szkoła Liderów Osiedlowych jest organizowana w ramach projektu „Wielokulturowy Wrocław – lokalnie i globalnie” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu międzykulturowego 2018-2022”.