Wrocław. Bezpłatne warsztaty „Dobry Wolontariat – standardy współpracy z wolontariuszami”.

Jak skutecznie współpracować z wolontariuszami? Jakie obowiązki wobec wolontariusza ma organizacja pozarządowa? Kiedy organizacja jest zobowiązana opłacić wolontariuszowi ubezpieczenie? Jak skutecznie pozyskać i zatrzymać wolontariusza w organizacji? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te oraz inne pytania dot. wolontariatu, przyjdź na bezpłatne warsztaty i dowiedz się jak skutecznie współpracować z wolontariuszami.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem BORIS zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z terenu województwa dolnośląskiego na bezpłatne dwudniowe warsztaty dot. zasad i standardów współpracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami.

Zakres tematyczny:
– standardy współpracy z wolontariuszami,
– aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,
– jak przygotować się do przyjęcia wolontariuszy w organizacji,
– korzyści z zaangażowania dla organizacji i wolontariusza,
– metody pozyskiwania wolontariuszy,
– standard zarządzania pracą wolontariuszy,
– motywowanie wolontariuszy,
– Dobry Wolontariat, czyli jak zostać Organizacją Przyjazną Wolontariuszom.

TERMIN: 18-19 kwietnia 2024 (czwartek-piątek)
GODZINA: 10.00 – 15.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w warsztatach otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby reprezentujące:
– Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe;
– Fundacje;
– Koła Gospodyń Wiejskich;
– Ochotnicze Straże Pożarne;
– Kluby sportowe;
– Organizacje wyznaniowe;
– Spółdzielnie socjalne;
– Spółki non-profit;
zarejestrowane i działające na terenie województwa dolnośląskiego.

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 10 kwietnia 2024 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2024 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

#SPLOTwartości
Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@boris.org.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!