Wrocław. Bezpłatne warsztaty „Jak stworzyć dobry projekt społeczny?”

Chcesz w sposób praktyczny poznać metodologię tworzenia projektów społecznych? Chcesz się dowiedzieć jak stworzyć dobrą ofertę realizacji zadania publicznego zgodną z wymogami konkursowymi? Jak właściwe skonstruować budżet projektu? Poznać zasady rozliczania zadań publicznych? Przyjdź na bezpłatne warsztaty i poznaj zasady tworzenia i rozliczania projektów społecznych w kontekście zadań publicznych.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem BORIS zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z terenu województwa dolnośląskiego na bezpłatne dwudniowe warsztaty dot. tworzenia i rozliczania projektów społecznych w kontekście ofert realizacji zadania publicznego.

Zakres tematyczny:
– zasady składania i rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych
– diagnoza potrzeb i uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego,
– cel główny i cele szczegółowe w projekcie,
– opis grupy docelowej,
– szczegółowy opis działań projektowych i harmonogram realizacji zadania,
– formułowanie rezultatów: produkty, rezultaty twarde i miękkie,
– tworzenie budżetu zadania publicznego,
– wkład własny: finansowy, osobowy, rzeczowy – jak kalkulować i rozliczać w ofertach realizacji zadania publicznego,
– zasady rozliczania ofert realizacji zadania publicznego.

TERMIN: 14-15 marca 2024 (czwartek-piątek)
GODZINA: 9.00 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w warsztatach otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby reprezentujące:
– Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe;
– Fundacje;
– Koła Gospodyń Wiejskich;
– Ochotnicze Straże Pożarne;
– Kluby sportowe;
– Organizacje wyznaniowe;
– Spółdzielnie socjalne;
– Spółki non-profit;
zarejestrowane i działające na terenie województwa dolnośląskiego.

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 5 marca 2024 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 6 marca 2024 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

#SPLOTwartości
Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@boris.org.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!