Wrocław. Bezpłatny warsztat „Ponad Granicami… mądrość baśni w wielokulturowym świecie”

Jak porozmawiać z dzieckiem czy ludźmi w najbliższym otoczeniu o szacunku do innych kultur? Co mogę zrobić poza warsztatem, jak możemy czerpać z różnorodności kulturowej na co dzień? Co jest ważne w życiu, w pracy, w rodzinie, w społeczeństwie?

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają na bezpłatny warsztat metodą DRAMY o mądrości baśni w wielokulturowym świecie.

Wspólne bycie razem, współdziałanie pomimo granic, poczucie wspólnoty mimo różnic językowych, kulturowych, religijnych…Punktem wyjścia do poważnych rozmów będzie dla nas zbiór Bajek filozoficznych „Jak żyć razem?” Michela Piquemala.

Bajki ze wszystkich stron świata (afrykańskie, norweskie, rosyjskie, francuskie, polskie) – dotykają tych samych uniwersalnych wartości – dobra, sprawiedliwości, wolności, równości…

„Ludzkość nie na darmo myślała przez cztery tysiące lat. Naszym obowiązkiem jest przekazywać to dziedzictwo, tak jak czyniło to przed nami każde kolejne pokolenie” – mówi Michel Piquemal.

Poprzez prace z baśnią, wykorzystując metodę DRAMY, przyjrzymy się światu dookoła nas, od lokalnego po globalny, samemu sobie i naszej komunikacji.

Zapraszamy do wspólnego czytania, odgrywania, refleksji i dyskusji o miejscu człowieka we współczesnym świecie.

TERMIN: 26 października 2019 (sobota)
GODZINA:  9.00 – 16.00.
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).

Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy dostępny TUTAJ.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 października 2019 r.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.

Warsztat poprowadzą:

Swietłana Listopadska
Certyfikowany trener FRIS®, AFT Certified Leadership Coach, trener kompetencji międzykulturowych. Od 2016 członek SIETAR (Society for Intercultural Education, Training, and Research). Trener dramy oraz metody “Dialogue and Conflict Transformation”. Aktywny uczestnik “Human Library Organization”.

Ukrainka z ponad 20-letnim doświadczeniem adaptacji w Polsce. Od 2017 ekspert i przedstawiciel kultury ukraińskiej w projekcie „Human Library Organization”. Łączy w sobie dwukulturowość (PL i UA), trenerskie doświadczenie, znajomość specyfiki krajów byłego ZSRR oraz umiejętność przekazywania skomplikowanej wiedzy prostymi słowami. Trener-praktyk, integruje wykorzystanie gier, metody storytellingu i dramy w pracy warsztatowej.

Joanna Frąckiewicz
Trenerka Metodą TROP, masażystka w spa. Obecnie studiuje psychopedagogikę kreatywności i szkoli się na trenerkę dramy. Prywatnie wielbicielka wędrówek po górach, śpiewu tradycyjnego, rysuje. Pisze bajki i opowiadania pod kątem pracy na warsztatach, ale jeszcze częściej dla przyjemności z przeżywania procesu twórczego.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Wielokulturowy Wrocław – lokalnie i globalnie” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!