Wrocław. Poznajmy się. Spotkanie międzykulturowe z wrocławianką pochodzenia węgierskiego.

Rok 2020 przyniósł wiele pozytywnych i negatywnych niespodzianek. Przede wszystkim nałożył na społeczeństwo wiele ograniczeń, które rzutują na codzienne funkcjonowanie każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, płeć czy status społeczny i zawodowy.  Na kolejnym spotkaniu z serii ” Poznajmy się” pragniemy przenieść się z Wami na Węgry, znane z magicznych krajobrazów, bogactwa naturalnego oraz różnorodność kulturowej. W latach 70tych ukochali sobie ten kraj nasi krewni, jednak mimo upływu lat wciąż w Polsce uważamy języka Magyar za jeden z najtrudniejszych do nauczenia.

Czy faktycznie w każdej części świata dochodzi w tym roku do zmian społecznych i godpodarczych? Jakie różnice kulturowe występują między Polską a Węgrami? Czy system prawny, edukacji  i zdrowia różni się od tego w Polsce? Co zrobić? by żyć szczęśliwie za granicą i spełniać się? Czy chcesz dowiedzieć się, jak wygląda aktualnie życie na Węgrzech?

Po odpowiedzi na te i inne pytania Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają Was na bezpłatne spotkanie międzykulturowe z Andreą z Węgier, która opowie o prawach, tradycji, kulturze i dzisiejszych Węgrach, a także o swoim życiu jako ekspat w Polsce.

TERMIN: 20 listopada 2020 (piątek)
GODZINA: 17.00 – 20.00
MIEJSCE: Stara Piekarnia Wrocław, ul. Krzywoustego 310a, 51-312 Wrocław

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wysłać zgłoszenie na adres: stowarzyszenie.update@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 listopada 2020 r.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, spotkanie odbędzie się z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa:
– przy wejściu każda osoba będzie miała mierzoną temperaturę. Przy temperaturze powyżej 37,5 C uczestnik/uczestniczka nie zostanie wpuszczony na zajęcia.
– na zajęciach wszystkich uczestników i uczestniczki obowiązują maski, maseczki, przyłbice lub część odzieży zasłaniające usta i nos.
– przy wejściu oraz na sali przez cały czas trwania zajęć dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk.
– podczas każdej przerwy oraz w trakcie zajęć (jeżeli pogoda na to pozwoli) sala będzie wietrzona.
– Prosimy, aby osoby pod wpływem jakiejkolwiek infekcji zostały w domu i nie przychodziły na zajęcia. W tej sytuacji prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. 

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Wrocław – otwarte miasto dialogu” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!