Wrocław. Rodzice Reagują. Bezpłatny Trening Antydyskryminacyjny dla rodziców i prawnych opiekunów osób uczących się we wrocławskich szkołach.

Chcesz się dowiedzieć jak reagować na przemoc, agresję i mowę nienawiści wśród dzieci i młodzieży. Interesują Cię mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji? Chcesz wiedzieć co na temat dyskryminacji mówi polskie prawo? Jak rozpoznać fake newsa? Jak odpowiedzialnie i przejrzyście komunikować się w internecie? Gdzie jest granica wolności słowa i czy ona w ogóle istnieje?

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają rodziców i prawnych opiekunów uczniów i uczennic wrocławskich szkół na bezpłatny trening antydyskryminacyjny z elementami wiedzy o mowie nienawiści i jej przeciwdziałaniu.

Zakres tematyczny treningu to m.in.:
– mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń
– prawne i społeczne aspekty dyskryminacji – jak jej przeciwdziałać i na jakiej podstawie?
– mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści – co jest a czego nie ma w polskim systemie prawnym?
– zacznijmy od siebie, czyli jak odpowiedzialnie i przejrzyście komunikować się w internecie?
– jak rozpoznać fake newsa i nie dać się nabić w butelkę?
– reagowanie na dyskryminację i mowę nienawiści – gdzie jest granica wolności słowa?

TERMIN: 16-17 października 2021 (sobota-niedziela)
GODZINA:  9.00 – 16.00.
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).

Do udziału w treningu zapraszamy:
– rodziców uczniów i uczennic uczących się we wrocławskich szkołach i placówkach oświatowych;
– opiekunów prawnych uczniów i uczennic uczących się we wrocławskich szkołach i placówkach oświatowych.

Każda osoba uczestnicząca w treningu otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– materiały ćwiczeniowe w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas każdego dnia zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu Treningu Antydyskryminacyjnego.

Nabór do Treningu Antydyskryminacyjnego;

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 6 października 2021 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 8 października 2021 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

Uczestnictwo w treningu jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Osoba prowadząca:

Radosław Bednarski – Certyfikowany trener antydyskryminacyjny i międzykulturowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu m.in. przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i mowie nienawiści a także tworzenia i rozliczania projektów społecznych, wolontariatu, elementów komunikacji i współpracy w zespole. Realizator wielu projektów społecznych o charakterze antydyskryminacyjnym, wielokulturowym i prawnoczłowieczym. Na co dzień doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych i koordynator ogólnopolskiego Programu “Dobry Wolontariat” certyfikującego organizacje i instytucje przyjazne wolontariuszom. Posiada licencjat z socjologii o specjalności psychosocjologia.

Trening Antydyskryminacyjny w trakcie pandemii COVID-19.

Trening będzie odbywać się w sposób uwzględniający aktualną sytuację pandemiczną na dzień rozpoczęcia warsztatu z zastosowaniem odpowiednich w danym momencie środków bezpieczeństwa. Trening jest planowany w wersji stacjonarnej, jednakże może zaistnieć konieczność przesunięcia terminu z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną, a w ostateczności przeniesienie na formę zdalną.

Trening jest organizowany w ramach projektu „Wrocławska Szkoła Otwarta i Wielokulturowa” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!