Wrocław. Rodzice Reagują. Bezpłatny Trening Antydyskryminacyjny dla rodziców uczniów wrocławskich szkół.

Chcesz się dowiedzieć jak reagować na przemoc, agresję i mowę nienawiści wśród dzieci i młodzieży. Interesują Cię mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji? Chcesz wiedzieć co na temat dyskryminacji mówi polskie prawo? Jak rozpoznać fake newsa? Jak odpowiedzialnie i przejrzyście komunikować się w internecie? Gdzie jest granica wolności słowa i czy ona w ogóle istnieje?

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają rodziców i prawnych opiekunów uczniów i uczennic wrocławskich szkół na bezpłatny trening antydyskryminacyjny z elementami wiedzy o mowie nienawiści i jej przeciwdziałaniu.

Zakres tematyczny treningu to m.in.:
– mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń
– prawne i społeczne aspekty dyskryminacji – jak jej przeciwdziałać i na jakiej podstawie?
– mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści – co jest a czego nie ma w polskim systemie prawnym?
– zacznijmy od siebie, czyli jak odpowiedzialnie i przejrzyście komunikować się w internecie?
– jak rozpoznać fake newsa i nie dać się nabić w butelkę?
– reagowanie na dyskryminację i mowę nienawiści – gdzie jest granica wolności słowa?
– jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o dyskryminacji i mowie nienawiści?

TERMIN: 17-18 października 2020 (sobota-niedziela)
GODZINA:  9.00 – 16.00.
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).

Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy dostępny TUTAJ.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 października 2020 r.

Uczestnictwo w treningu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.

Trening jest przeznaczony dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży uczących się we wrocławskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Trening będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi przez doświadczonych trenerów i trenerki z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej.

Trening jest organizowany w ramach projektu „Wrocławska szkoła bez nienawiści” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!