Wyniki zapytania ofertowego NR 10/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego NR 10/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznych” wyłoniono następującego wykonawcę usługi:

Inprogress Sp. z o.o.

ul. Balicka 95

30-149 Kraków

 

Zapytanie ofertowe